โดเมน วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

การตรวจยืนยันชื่อจริงของโดเมน .CN คืออะไร

จำเป็นต้องมีการตรวจยืนยันชื่อจริงเพื่อจดทะเบียนชื่อโดเมน .cn

ข้อกำหนดในการตรวจยืนยันชื่อจริงให้เสร็จสิ้นก่อนการจดทะเบียนมีขึ้นในวันที่ 1 มกราคม 2022
สำหรับการจดทะเบียนที่มีอยู่ซึ่ง RNV ยังไม่ผ่านผู้ลงทะเบียนจะต้องดำเนินการ RNV ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถต่ออายุได้
นอกจากนี้ยังต้องส่งต่อ RNV ให้กับผู้ลงทะเบียนหากต้องการเปลี่ยนองค์กรชื่อหรือนามสกุลของผู้จดทะเบียน

การทำการตรวจยืนยันชื่อจริงให้เสร็จสิ้นจะกำหนดให้คุณมอบอัตลักษณ์ของคุณด้วยการอัพโหลด ID ที่ทางราชการออกให้แก่เรา คุณสามารถดูว่ารูปแบบ ID ใดที่เรายอมรับสำหรับการตรวจยืนยันชื่อจริงได้ที่นี่

หมายเหตุ: หากคุณไม่ทำการตรวจยืนยันชื่อจริงโดเมนใหม่จะไม่ได้รับการจดทะเบียน สำหรับการจดทะเบียนที่มีอยู่ซึ่งยังไม่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อจริงคุณจะไม่สามารถต่ออายุโดเมนของคุณได้

ขั้นตอนต่อไป