ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

What is Reverse DNS?

Reverse DNS (rDNS) is name resolution that looks up an IP addresses to obtain a domain name, performing the opposite function of the DNS server, which turns domain names into IP addresses.

Reverse DNS can be used as a spam filter. Typically, spammers use invalid IP addresses, that is, ones that do not match domain names. A reverse DNS program looks up the IP address of an incoming message and, if no valid domain name is found, the server blocks the message. Although reverse DNS is fairly effective for filtering spam, it also often blocks valid emails.

Our administrators configure reverse DNS on all of our email servers. If you administrate your own server, you can contact your IP address's provider to configure reverse DNS.

Note: Do not use a PTR record to configure reverse DNS in our system.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ