ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Search Engine Visibility วิธีใช้

What is search engine optimization and why should I care?

You’ve heard the term “SEO” but you’re not sure what it’s all about or if you even need to know. This video provides an overview of how SEO works and why it matters.

This video is Lesson 3 of the How-To series for Introduction to SEO.

What is Search Engine Optimization?

Search Engine Optimization (SEO) is the process of improving internal and external aspects of a website, or Web page, to increase its organic visibility for search engines. SEO involves editing the website's HTML code and content to make it more search engine friendly, and then promoting the site to increase its relevance on the Web.

Once search engines are alerted to your website's presence, they scan the code and content of your site and index the information. Search engines analyze the website content to determine when and where your website displays on a search-engine result page.

The page content (text displaying on a Web page) should be inviting, comprehensive, and — within reasonable limits — contain as many of the site's keywords as possible.

Some search engines, including Google®, pay particular attention to the number of websites linking to your website when determining the importance and ranking of your site. These external links are called back links.

Why should I care about SEO?

You've heard the phrase "Location, location, location!" and its importance when shopping for business real estate. The same applies to the placement of your website on search engine result pages. According to research, the higher your site is listed as a search result, the more traffic you're going to get.

Quality traffic means increased revenue and more publicity. Search engine traffic can lead to an organization’s success or failure.

The goal of SEO is to land your website in the top few pages of search pdat results page. This is not easy. It takes a lot of time and constant tweaking to increase your search engine rankings.

To assist you with the process, Search Engine Visibility guides you through optimizing your website for search engine inclusion. Search Engine Visibility analyzes your site by applying various rules based on what search engines see when they visit your site. Search Engine Visibility reports the results of the analysis, and suggests measures you can take to improve the optimization of your site.

More info

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

maestrosoft's Avatar
search engine optimization

2 การตอบกลับ

Last posted over 1 year ago.

DERyan's Avatar
Search Engine Optimization said "No Content Found."

3 การตอบกลับ

Last posted almost 2 years ago.

Catosha's Avatar
The steps of entire website optimization

1 การตอบกลับ

Last posted over 4 years ago.

skip4all's Avatar
wrong UK postcode

1 การตอบกลับ

Last posted about 2 years ago.

Krishnabdwaj's Avatar
Server Goes Down Every Evening

4 การตอบกลับ

Last posted almost 4 years ago.

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ใช่ไหม ค้นหาชุมชน