ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
 • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
 • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

โดเมน วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

DNS รองคืออะไร

DNS รองช่วยให้คุณสามารถสำรองไฟล์โซนของโดเมนของคุณลงในเนมเซิร์ฟเวอร์ชุดที่สองได้โดยอัตโนมัติ หากเนมเซิร์ฟเวอร์ชุดแรกหยุดทำงานเซิร์ฟเวอร์จะส่งคำขอไปยังการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติซึ่งจะมีไฟล์โซนที่เหมือนกับเนมเซิร์ฟเวอร์หลัก คุณ ต้อง มี DNS แบบพรีเมียม บนโดเมนของคุณเพื่อใช้ DNS รอง คุณไม่สามารถใช้ DNSSEC และ DNS รองบนชื่อโดเมนเดียวกันได้

หมายเหตุ: การใช้ DNS รองต้องการความเข้าใจเชิงลึกในการตั้งค่าและการใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง

เมื่อเปิดใช้งาน DNS รองให้เลือกเนมเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy เป็นเนมเซิร์ฟเวอร์หลักหรือรองของคุณ การอัพเดต DNS จะขึ้นอยู่กับวิธีกำหนดค่า DNS รอง

 • เนมเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy เป็นชุดหลัก: จะมีการอัพเดต DNS ทั้งหมดให้คุณและเนมเซิร์ฟเวอร์ลำดับที่สอง (ชุดเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณ) จะรับข้อมูลเหล่านั้น
 • เนมเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy เป็นชุดรอง: เนม เซิร์ฟเวอร์หลักของคุณเองจะทำการอัพเดต DNS และคุณต้องกำหนดค่าให้ส่งการแจ้งเตือนไปยังเนมเซิร์ฟเวอร์รองของเราเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง

ในการใช้ DNS รองคุณต้องใช้ซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ DNS เพื่อกำหนดค่าชุดเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง เราเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์นี้:

 • BIND v9.1.0 หรือใหม่กว่า
 • NSD
 • Windows Server 2008 และใหม่กว่า
 • DNS พลังงาน

คุณสามารถกำหนดค่า DNS รองที่มีหรือไม่มีลายเซ็นธุรกรรม (TSIG) ซึ่งจะรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารระหว่างชุดเนมเซิร์ฟเวอร์ ชุดเนมเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองต้องรองรับการร้องขอ NOTIFY (การแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงโซน) และ AXFR (การโอนย้ายแบบเต็มโซน) ใช้ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ถ่ายโอนต่อไปนี้ในระหว่างการกำหนดค่า:

 • 97.74.112.1
 • 97.74.112.2

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

 • ตั้งค่า DNS รองด้วยเนมเซิร์ฟเวอร์ GoDaddy เป็นเนมเซิร์ฟเวอร์ หลัก หรือ รอง