ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

What is Secondary DNS?

Secondary DNS allows you to have your domain's zone file backed up automatically onto a second set of nameservers. If the first set of nameservers goes down, it'll automatically send requests to the backups, which will have a zone file identical to the master nameservers. You must have Premium DNS on your domain to use Secondary DNS. You cannot use DNSSEC and Secondary DNS on the same domain name.

Note: Using Secondary DNS requires in-depth understanding of setting up and using your own nameservers.

When enabling Secondary DNS, select GoDaddy nameservers as your master (primary) or slave (secondary) nameservers. DNS updates will depend on how you configure Secondary DNS.

  • GoDaddy nameservers as the master set: All DNS updates will be made for you, and the slaves (your nameserver set) will pick them up.
  • GoDaddy nameservers as the slave set: Your own master nameservers will make the DNS updates, and you must configure them to send notifications to our slave nameservers to pick up the changes.

To use Secondary DNS, you must use DNS server software to configure your own nameserver set. We are compatible with this software:

  • BIND v9.1.0 or later
  • NSD
  • Windows Server 2008 and later

You can configure Secondary DNS with or without transaction signatures (TSIG), which secures communications between the nameserver sets. Your own nameserver set must support NOTIFY (zone change notification) requests and AXFR (full zone transfer). Use the following transfer server information during configuration:

  • xfr03.domaincontrol.com (72.167.238.111)
  • xfr04.domaincontrol.com (72.167.238.110)

Related steps


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ