ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

What is Skype for Business (Lync)?

Have you been asking yourself, what is Skype for Business? Well, you've come to the right place!

Skype for Business is an instant messaging and online audio/video meetings tool. It is an application within the Microsoft Office 365 Suite of products. It allows you to chat and meet with your colleagues, across the office or across the world. Through GoDaddy, Skype for Business is available with the Online Essentials and Business Premium plans of Office 365.

If you already have an Office 365 Online Essentials or a Business Premium account, prior to May 2015, you will already have had access to the Lync application. Lync is now Skype for Business! All Lync users will be automatically transitioned over to Skype for Business — you don’t need to do a thing! Once the back-end update is done over here at GoDaddy, Windows Updater will automatically download the new version of the app for you, now called Skype for Business. You’ll see the change happen on your device.

Note: If you have disabled Windows Updater, never fear! You will be prompted to approve the pending updates, when they’re ready.

Next steps

  • If you don't already have Office 365, check out pricing for Office 365 plans. Remember, you need to have a Online Essentials or Business Premium account, to get Skype for Business, too.
  • If you do have Office 365, just install Skype for Business on your Windows PC or your Mac.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ