ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

What is SMTP Discovery?

SMTP Discovery, as part of the Advanced Email Security service, is a feature that takes note of addresses that are sent mail on the domain name, that are not already added as users or functional accounts in Proofpoint. SMTP Discovery automatically discovers these users and provides the option to add to the organization or mark as an invalid address.

You may receive an SMTP Discovery Warning Report from Proofpoint via email. This report informs you of actions you need to take to add users and distribution lists to the encryption service.

If no action is taken within 4 weeks of receiving the report, it could impact mail flow for the affected email addresses.

An SMTP Discovery Warning Report is sent by email; an example is provided below:
SMTP Discovery Warning Report

Next steps


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ