ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

What is SMTP Discovery?

SMTP Discovery allows the Proofpoint encryption service to process email for new addresses that you (as the Office 365 administrator) have added to your Office 365 account, but have not yet added to the email encryption service. SMTP Discovery relays email messages to the unlicensed users until you add them to the encryption service.

If you don't regularly monitor and manage the activity of your email accounts, you'll most likely receive an SMTP Discovery Warning Report from Proofpoint. This report informs you of actions you need to take to add users and distribution lists to the encryption service.

If you fail to manage users appropriately within 4 weeks of receiving the report, it could impact mail flow for the affected email addresses, and it could result in your organization being billed for aliases and functional accounts.

An SMTP Discovery Warning Report is sent by email, and it looks something like this:
SMTP Discovery Warning Report

Next steps


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ