ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

What is the cloud?

The "cloud" is certainly one of the buzzwords of our era. It really just means using the Internet, to allow you to access files and systems from any device. So many companies offer "cloud solutions", but the best-in-class gold standard cloud offering for your business is Microsoft Office 365 from GoDaddy. OneDrive for Business from Microsoft Office 365 is the cloud storage offering from the gold-standard in productivity software.


This article by Eric Wong, describes the productivity boost you can enjoy from operating your business with the cloud. Check out the rest of these materials for more on the value and use of the cloud.

Learn more about the benefits of the cloud, and how you can start the adventure, yourself. This webinar, from GoDaddy's customer education team, discusses the cloud and implications to your business.Follow Fishs Eddy's story of moving their unique operations to the cloud.Watch how Sky Zone trampoline parks saved money, and increase productivity.See how Colonial Williamsburg moves out of the dark ages of software versioning, and other IT headaches.More Info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ