ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What is the difference between cPanel and WebHost Manager?

WebHost Manager, or WHM, provides administrative control of your dedicated or Virtual Private Server (VPS). You use WebHost Manager to create individual accounts, add domains to your server, manage hosting features, and performing basic system and control panel maintenance.

cPanel is designed for managing particular domains or hosting accounts on your server. End users can control everything from adding/removing email accounts to administering MySQL databases.

For more information about cPanel and WebHost Manager, visit the cPanel website at http://www.cpanel.net.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ