ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What is the difference between FTP Backup and Plesk backup?

An FTP Backup is a secondary server you can connect to to back up your server's contents.

Parallels Plesk Panel backup is a built-in utility that helps you back up your websites to a remote FTP server. You can use the Parallels Plesk Panel backup feature with our FTP backups. For more information, see:

Without an FTP Backup server, Plesk stores the backups it creates on the local server.

The Plesk backup tools make it is easy to schedule regular backups and restore backups in case you have problems with your server.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ