ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What is the difference between regular email and a forwarding email account?

Regular email accounts, and forwarding email accounts, are two different account types you can have in Workspace email.

Regular email accounts enable you to send, receive, and access your email from webmail, or using an email client application (like Outlook, or Apple Mail, for example).

Forwarding email accounts allow you to automatically direct incoming messages to another email address. There is no inbox for a forwarding account, and nothing is stored. We redirect any email messages sent to your forwarding account address to the other email address you specify.

The same email address can't be both an email account and a forwarding email account. Any address can only be used for one of these services at a time. If you change your mind at any time, you can delete the account, and set it up as the other option.

You also have the option to set up forwarding copies of incoming email to another address. This means your address is a regular email account, but a copy of all incoming email messages gets forwarded on to another address.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ