ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

What is the Email & Office Dashboard?

The Email & Office Dashboard allows GoDaddy account holders to manage their Office 365 accounts and email addresses. When in the Email & Office Dashboard, you may:

  • Add or delete users
  • Add aliases
  • Edit user account information
  • Update passwords for users
  • Update or confirm your DNS settings
  • Manage Add-Ons
  • Access Advanced Admin Centers

Set up email on your phone or desktop using the Setup Center. These guides have step-by-step instructions with images to help you through the process.

If you have an Office 365 Business Premium plan or higher, use the Download Office button to download Microsoft Office on to your desktop or laptop.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ