ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Microsoft 365 from GoDaddy วิธีใช้

What is the Email & Office Dashboard?

The Email & Office Dashboard allows GoDaddy account holders to manage their Microsoft 365 accounts and email addresses. When in the dashboard, you may:

  • Add or delete users
  • Add aliases
  • Edit user account information
  • Update passwords for users
  • Update or confirm your DNS settings
  • Manage add-ons
  • Access the Advanced Admin Centers

Set up email on your phone or desktop using the Setup Center. These guides have step-by-step instructions with images to help you through the process.

If you have a Microsoft 365 Business Premium plan or higher, use the Download Office button to install Microsoft Office on to your desktop or laptop.

Related steps

More info