ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

What is the Outlook Migration Assistant?

The Outlook Migration Assistant is a lightweight client app that provides a smoother migration experience. It's required for moving POP email services. It automatically sets up Outlook, creates a new Outlook email profile and moves local data such as:

  1. POP email data
  2. Contacts/Calendars/Tasks
  3. Signatures
  4. Autocomplete cache

While not required for all migrations, the Outlook Migration Assistant is recommended as it serves as an aid to improve your migration experience. If it's not possible to use, we'll still be able to migrate the data you have on the mail server. (Learn more about your migration options.)

Who can use the Outlook Migration Assistant?

The email account owner or the local admin can set up the migration tool. The Outlook Migration Assistant supports the following configurations:

  • Windows 7, 8 and 10
  • Outlook for Windows including versions 2010, 2013, 2016 and 2019.
  • Office 365 license type that supports client-level Exchange access.
  • .Net Framework 4.6

The Outlook Migration Assistant tool isn't available for Linux, Outlook for Mac users, and anyone using Outlook 2003 or 2007. In those cases, we can migrate your email but can't move your local data (contacts/calendars/tasks, signatures and autocomplete cache). Determine what type of migration is right for your email account.

Related steps

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ