ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

What is the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy?

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) has a Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) which defines how to resolve trademark-based disputes over domain names. In accordance with the UDRP, you can dispute a claim to a domain name by following ICANN's Uniform Domain Name Disputes Resolution Policy.

Note: The UDRP does not apply to country-code top-level domains names (ccTLDs), except in a few cases where the local administrator has decided to adopt it.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ