ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ช่วยเหลือ

โดเมน วิธีใช้

นโยบายระงับข้อพิพาทสากลเกี่ยวกับชื่อโดเมน (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy) คืออะไร

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) มีนโยบายระงับข้อพิพาทสากลเกี่ยวกับชื่อโดเมน (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy หรือ UDRP) ซึ่งระบุถึงวิธีการแก้ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของชื่อโดเมน ตามนโยบาย UDRP คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนชื่อโดเมนได้โดยปฏิบัติตามนโยบายระงับข้อพิพาทสากลเกี่ยวกับชื่อโดเมนของ ICANN

หมายเหตุ: UDRP จะไม่ใช้กับ บางโดเมน ยกเว้นในบางกรณีที่ผู้ดูแลระบบภายในได้ตัดสินใจที่จะนำมาใช้