ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

โดเมน วิธีใช้

นโยบายระงับข้อพิพาทสากลเกี่ยวกับชื่อโดเมน (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy) คืออะไร

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) มีนโยบายระงับข้อพิพาทสากลเกี่ยวกับชื่อโดเมน (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy หรือ UDRP) ซึ่งระบุถึงวิธีการแก้ปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของชื่อโดเมน ตามนโยบาย UDRP คุณสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนชื่อโดเมนได้โดยปฏิบัติตามนโยบายระงับข้อพิพาทสากลเกี่ยวกับชื่อโดเมนของ ICANN

หมายเหตุ: UDRP จะไม่ใช้กับ บางโดเมน ยกเว้นในบางกรณีที่ผู้ดูแลระบบภายในได้ตัดสินใจที่จะนำมาใช้