โดเมน วิธีใช้

เราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วที่จะแปลหน้านี้ให้คุณ มีหน้าภาษาอังกฤษด้วย

นโยบายระงับข้อพิพาทสากลเกี่ยวกับชื่อโดเมน (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy) คืออะไร

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) มี Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) ซึ่งกำหนดวิธีการแก้ไขข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อโดเมนที่ใช้เครื่องหมายการค้า ตาม UDRP คุณสามารถโต้แย้งการอ้างสิทธิ์ชื่อโดเมนได้โดยปฏิบัติตามนโยบายระงับข้อพิพาทชื่อโดเมนแบบเดียวกันของ ICANN

หมายเหตุ: UDRP จะไม่ใช้กับ บางโดเมน ยกเว้นในบางกรณีที่ผู้ดูแลระบบภายในได้ตัดสินใจที่จะนำมาใช้