ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

What is TrustedSite?

GoDaddy has partnered with McAfee to integrate McAfee SECURE into our Certified Domain product. As a result, Certified Domains will now be called TrustedSite.

When you upgrade to TrustedSite, you'll be able to publish the McAfee SECURE trustmark directly to your website, reassuring your site visitors.

TrustedSite continually scans websites for malware and malicious links, providing an additional layer of online security. Having the TrustedSite trustmark display on your site can potentially lead to an increase in sales and conversions by reminding your customers that your site is part of the SECURE web.

Required: If you already have an SSL Certificate for a domain you own with us, you must use the McAfee Secure Seal that comes with it instead of the TrustedSite Trustmark.

More info

Next step


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ