ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What is UPS OnLine Tools?

UPS OnLine® Tools provides a variety of options to customize and transform your e-commerce and enterprise environments. Empower buyers with the ability to track their own packages, as well as compare and select shipping services that best fit their needs and budgets. Improve customer service, reduce costs, and energize the online purchasing experience with tools that are free to download and come with email customer support.

UPS OnLine Tools offers a number of tools covering address verification, tracking management, shipping labels, and more. If you established an account with UPS OnLine Tools, you have a number of label printing options available to you.

For details, go to the UPS OnLine Tools website.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ