ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What is Web Store Design?

Web Store Design Services are websites that we build to your specifications, including eCommerce (shopping cart) functionality. There are a variety of Web Store plans to choose from that allow you to dictate many aspects of your site, such as layout, color schemes, and organization.

We construct your Web Store for you. All you need to do is supply content, such as photos, text and basic product information. Our Professional Web Services team is available to you throughout the web design process, ensuring that your Web Store reflects your unique needs and preferences.

Standard Web Store Design

  • Choose from hundreds of designs - we add your logo and images
  • Basic setup of your first 10 products
  • Up to 5 additional marketing pages
  • Launch just 2 weeks after we receive all of your info

For more information, please call (480) 366-3344.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ