ช่วยเหลือ

Office 365 จาก GoDaddy ช่วยเหลือ

What is webmail?

Webmail is a way of sending and receiving emails from a web browser, instead of from an email client.

All email travels over the internet, and is stored on servers. Those servers can belong to email providers (like Gmail), internet service providers (like Comcast), or web hosting providers (like GoDaddy). This server is where email is collected and stored, until you delete it.

To access your webmail provider's server, you connect to the internet, and log in to a site that connects to your email account. When you use webmail you are directly accessing the email, from your provider's server. This lets you send and receive mail from anywhere in the world, from any device, as long as you have an internet-connected web browser.

Your mail always remains on your provider's server, so if you do not have an internet connection, or the provider's servers are down, you will not be able to access your email using webmail. Also, webmail interfaces may not provide as much functionality as a more robust email client.

Office 365 allows you to access your email through a webmail login site, as well as setting up an email client like Outlook, or Apple Mail. To access your Office 365 webmail, navigate to your personal login portal:

email.[yourdomain.tld]

For example, if your email domain is mollysbarkandwine.com, your webmail login page is:

email.mollysbarkandwine.com

Or click here:

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ