ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What is Website Security?

Website Security is a simple tool for maintaining security on your websites and servers.

Website Security scans your websites for potential security-related issues such as pharmaceutical hacks, redirect hacks, backdoor file hacks, Trojan viruses and many more. If Website Security finds an issue on your site, we will notify you as soon as it's found, along with the next steps you need to take.

Which Website Security features are available depends on the type of Website Security plan you have.

Feature Ultimate Express Essential Deluxe
Websites 1 1 1 1
Pages Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Response time 6 hours 30 minutes 12 hours 12 hours
Malware scan
Malware removal
Manual malware and hack removal ✓.
File change monitoring
Blacklist/spam monitoring
Blacklist removal
Security monitoring
Secure site seal
Advanced DDoS mitigation -
Web Application Firewall (WAF) -
Content Delivery Network (CDN) -
End-to-end encryption with server-side SSL - - -
Website Backup (Ultimate 100GB plan) - - -

*Premium EV certificates must be manually configured.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ