ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What is Website Security Express?

If your site is infected with malware, you'll want it cleaned, and fast. Website Security Express is a malware cleanup service that removes most malware infections from your domain or website automatically within hours. This includes pharmaceutical hacks, redirect hacks, backdoor file hacks, Trojan viruses, and many more.

Note: Blacklist removal can take longer than malware removal, due to processing time. Google, for example, can take up to 24 hrs to review and delist a domain.

Benefits of Website Security Express

Website Security Express includes the following:

  • Starts scanning your site immediately after setup
  • Most sites are cleaned within 2-4 hours
  • No website size limitations
  • Email notification upon scan completion
  • Provides you with all the benefits of Website Security Deluxe throughout the following year

Next steps

Purchase Website Security Express

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ