ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What is WHMCS?

WHMCS is the all-in-one client management system for Reseller Hosting. It is a WHM plugin that gives you billing and support capabilities so you have all the tools to run their hosting business.

With WHMCS you can set up billing, hosting packages, payment gateways, server provisioning APIs, domain registration and fraud protection services.

There are many customizable options within WHMCS. To learn more about WHMCS, see the WHMCS website.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ