อีคอมเมิร์ซ WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

WooCommerce Subscriptions คืออะไร

หลักๆ แล้ว WooCommerce Subscriptions จะช่วยให้คุณสามารถสร้างและขายผลิตภัณฑ์ในการสมัครใช้งานได้จากร้านค้า WooCommerce แต่ก็เป็นปลั๊กอินที่ทำได้หลากหลายพอสมควร ด้วยคุณสมบัติมากมายที่คุณสามารถเริ่มใช้งานกับเว็บไซต์ของคุณได้

ดูคุณสมบัติที่นำเสนอบางรายการ:

  • สร้างผลิตภัณฑ์ในการสมัครใช้งาน
  • สร้างการสมัครใช้งานสำหรับลูกค้าของคุณด้วยตนเอง
  • กำหนดแผนชำระเงินและแผนการสมัครใช้งานพร้อมวันหมดอายุ
  • ตั้งค่าการชำระเงินแบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง
  • อนุญาตให้ผู้สมัครใช้งานหยุดชั่วคราวหรือต่ออายุการสมัครใช้งานของตนได้
  • ดูเมตริกของแผนการสมัครใช้งานของคุณ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน WooCommerce Subscriptions จาก บทนำสู่ WooCommerce Subscriptions ในเอกสารประกอบการใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม