ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What server upgrades or modifications require a re-provision or downtime?

When making modifications to a Virtual Private Server (VPS) or a Dedicated Server, some procedures may result in downtime or a loss of data.

Some modifications may also require reprovisioning of the server. If you are unsure, please contact our Professional Hosting Services team so that they can make expert recommendations on how you should move forward.

Virtual Private Servers (VPS)

Bandwidth

 • Available for Windows and Linux
 • Automated process. 30 minute installation time. No downtime required

Data Transfer (Throughput)

 • Not available for upgrade on Virtual Private Servers (VPS)

FTP Backup Space

 • Available for Windows and Linux
 • Automated process. 30 minute installation time. No downtime required

Game Server Licenses

 • Plesk Only
 • Available for Windows and Linux
 • Our Advanced Hosting Team performs a manual install, runs updater, 30 minute installation

I386 Folder

 • Available for Windows only
 • Installed by the Advanced Hosting Team, takes effect instantly once request is received

MS SQL

 • Available for Windows only
 • Installed via 'Add/Remove Programs' on Remote Desktop
 • 30 minute installation

MySQL

 • Available for Windows and Linux
 • Comes by default with cPanel and Plesk

Firewall

 • Not available for upgrade on Virtual Private Servers (VPS)

Plesk Deluxe/Pro Pack

 • Available for Windows and Linux
 • Automated process. 30 minute installation time unless there is an error with the SWSoft key. If there is an error, please contact the Professional Hosting Services team

RAM Accelerator

 • Linux: requires repurchase
 • Windows: not available.

SMTP Relay Increase

 • Available for Windows and Linux
 • Must go through Abuse screening, once approved the SMTP limit is increased manually by the Advanced Hosting Team

SpamAssassin

 • Available for Windows and Linux
 • Enable updater icon for Linux with Plesk, 30 minute installation
 • Turn SpamAssassin to 'On' via cPanel, 30 minute installation

Dedicated Servers

Bandwidth

 • Available for Windows and Linux
 • Automated process. 30 minutes until it becomes active, No downtime required

SMTP Relay Increase

 • Available for Windows and Linux
 • Must go through Abuse screening, once approved the SMTP limit is increased manually by the Advanced Hosting Team

Data Transfer (Throughput)

 • Available for Windows and Linux
 • Automated process. 30 minutes installation

FTP Backup Space

 • Available for Windows and Linux
 • Automated process. 30 minutes until it becomes active, No downtime required

Firewall

 • Available for Windows and Linux
 • Requires 5 hours of downtime
 • Downtime is scheduled by customer in Hosting Control Panel

Plesk Deluxe/Pro Pack

 • Available for Windows and Linux
 • Requires manual installation by the Advanced Hosting Team
 • 30 minute installation once request received, unless error with SWSoft key

I386 Folder

 • Available for Windows only
 • Comes by default with Dedicated Servers

MySQL

 • Available for Windows and Linux
 • Comes by default if server has Parallels Plesk Panel or cPanel
 • Information in the MySQL area of the control panel must be entered to activate the service

MS SQL

 • Available for Windows only
 • Installed via 'Add/Remove Programs' on Remote Desktop
 • 30 minute installation (Newer versions can take 5-24 hours for installation)

SpamAssassin

 • On Linux with Parallels Plesk Panel, installed via the Updater icon
 • On Linux with cPanel, turn SpamAssassin to 'On'
 • Windows requires a separate installation, Customer must contact SWSoft

Game Server Licenses

 • Parallels Plesk Panel Only
 • Available for Windows and Linux
 • The Advanced Hosting Team does a manual install, runs updater, 30 minute installation

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ