ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What should I use to develop ASP.NET 3.5 Web sites?

Microsoft® has released the Visual Web Developer 2008 Express Edition for creating ASP.NET 3.5 Web applications.

Visual Web Developer 2008 Express Edition is a lightweight, easy-to-use and easy-to-learn development tool focused exclusively on Web development.

For more information, see Microsoft's official Visual Web Developer 2008 Express Edition website.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ