ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

โดเมน วิธีใช้

ข้อมูลอะไรที่จะแสดงในไดเรกทอรี WHOIS

สำหรับโดเมนที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดซึ่งจดทะเบียนอยู่กับ GoDaddy นั้น ผู้ให้บริการความเป็นส่วนตัวของเรา Domains By Proxy® จะจัดการให้ข้อมูลติดต่อของโดเมนแทนที่ด้วยรายละเอียดพร็อกซีโดยอัตโนมัติ องค์กรจัดสรรชื่อและหมายเลขทางอินเทอร์เน็ต หรือ ICANN กำหนดให้เราต้องรวบรวมข้อมูลติดต่อสำหรับบุคคลหรือธุรกิจที่จดทะเบียนชื่อโดเมน หรือที่เรียกกันว่าผู้จดทะเบียนหรือผู้ถือครองโดเมน ข้อมูลติดต่อของคุณจะยังคงอยู่บนโดเมน แต่จะใช้รายละเอียดพร็อกซีที่รายการทะเบียน และในไดเรกทอรี WHOIS ของ GoDaddy Domains By Proxy® ไม่สามารถใช้ได้กับส่วนขยายโดเมนบางประเภท

ชื่อโดเมน: ชื่อโดเมน
ข้อมูลรายการทะเบียน: รายการทะเบียนสำหรับโดเมน
วันที่อัพเดต: วันที่อัพเดตโดเมนครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง: วันที่สร้างโดเมนขึ้นครั้งแรก
วันที่หมดอายุ: วันหมดอายุของโดเมน
ข้อมูลนายทะเบียน: นายทะเบียนที่เป็นผู้จดทะเบียนโดเมน
ชื่อผู้จดทะเบียน: การจดทะเบียนแบบส่วนตัว
องค์กรของผู้จดทะเบียน: Domains By Proxy, LLC
ที่อยู่ของผู้จดทะเบียน: 2155 E GoDaddy Way
เมืองของผู้จดทะเบียน: Tempe
รัฐ/จังหวัดของผู้จดทะเบียน: Arizona
รหัสไปรษณีย์ของผู้จดทะเบียน: 85284
ประเทศของผู้จดทะเบียน: สหรัฐอเมริกา
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จดทะเบียน : +1.4806242599
แฟกซ์ของผู้จดทะเบียน: +1.4806242598
อีเมลของผู้จดทะเบียน: ชื่อโดเมน@domainsbyproxy.com

ชื่อโดเมน: ชื่อโดเมน
ข้อมูลรายการทะเบียน: รายการทะเบียนสำหรับโดเมน
วันที่อัพเดต: วันที่อัพเดตโดเมนครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง: วันที่สร้างโดเมนขึ้นครั้งแรก
วันที่หมดอายุ: วันหมดอายุของโดเมน
ข้อมูลนายทะเบียน: นายทะเบียนที่เป็นผู้จดทะเบียนโดเมน
ชื่อของผู้ดูแล: การจดทะเบียนแบบส่วนตัว
องค์กรบริหารจัดการ: Domains By Proxy, LLC
ที่อยู่ผู้ดูแล: 2155 E GoDaddy Way
เมืองของผู้ดูแล: Tempe
รัฐ/จังหวัดของผู้ดูแล: Arizona
รหัสไปรษณีย์ของผู้ดูแล: 85284
ประเทศของผู้ดูแล: สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์ของผู้ดูแล: +1.4806242599
แฟกซ์ของผู้ดูแล: +1.4806242598
อีเมลของผู้ดูแล: ชื่อโดเมน@domainsbyproxy.com

ชื่อโดเมน: ชื่อโดเมน
ข้อมูลรายการทะเบียน: รายการทะเบียนสำหรับโดเมน
วันที่อัพเดต: วันที่อัพเดตโดเมนครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง: วันที่สร้างโดเมนขึ้นครั้งแรก
วันที่หมดอายุ: วันหมดอายุของโดเมน
ข้อมูลนายทะเบียน: นายทะเบียนที่เป็นผู้จดทะเบียนโดเมน
ชื่อฝ่ายเทคนิค: การจดทะเบียนแบบส่วนตัว
องค์กรของฝ่ายเทคนิค: Domains By Proxy, LLC
ที่อยู่ฝ่ายเทคนิค: 2155 E GoDaddy Way
เมืองของฝ่ายเทคนิค: Tempe
รัฐ/จังหวัดของฝ่ายเทคนิค: Arizona
รหัสไปรษณีย์ของฝ่ายเทคนิค: 85284
ประเทศของฝ่ายเทคนิค: สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์ของฝ่ายเทคนิค: +1.4806242599
แฟกซ์ของฝ่ายเทคนิค: +1.4806242598
อีเมลของฝ่ายเทคนิค: ชื่อโดเมน@domainsbyproxy.com

ชื่อโดเมน: ชื่อโดเมน
ข้อมูลรายการทะเบียน: รายการทะเบียนสำหรับโดเมน
วันที่อัพเดต: วันที่อัพเดตโดเมนครั้งล่าสุด
วันที่สร้าง: วันที่สร้างโดเมนขึ้นครั้งแรก
วันที่หมดอายุ: วันหมดอายุของโดเมน
ข้อมูลนายทะเบียน: นายทะเบียนที่เป็นผู้จดทะเบียนโดเมน
ชื่อในการเรียกเก็บเงิน: การจดทะเบียนแบบส่วนตัว
องค์กรในการเรียกเก็บเงิน: Domains By Proxy, LLC
ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน: 2155 E GoDaddy Way
เมืองในการเรียกเก็บเงิน: Tempe
รัฐ/จังหวัดในการเรียกเก็บเงิน: Arizona
รหัสไปรษณีย์ในการเรียกเก็บเงิน: 85284
ประเทศในการเรียกเก็บเงิน: สหรัฐอเมริกา
โทรศัพท์ในการเรียกเก็บเงิน: +1.4806242599
แฟกซ์ในการเรียกเก็บเงิน: +1.4806242598
อีเมลในการเรียกเก็บเงิน:ชื่อโดเมน@domainsbyproxy.com

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เนื่องจากข้อจำกัดของหน่วยงานจดทะเบียน บางโดเมนไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว รวมถึงบางโดเมนที่เป็นรหัสประเทศด้วย ดูรายละเอียดในข้อตกลงการจดทะเบียนชื่อโดเมน
  • กฎระเบียบเหล่านี้ยังใช้กับข้อมูลติดต่อที่คุณมีในส่วนของผู้ดูแลและฝ่ายเทคนิคสำหรับโดเมนนั้นด้วย
  • หากคุณตัดสินใจที่จะใช้ นโยบายไม่เข้าร่วม WHOIS ของ Nominet การแสดงข้อมูลติดต่อของคุณจะเป็นไปตามนโยบายนั้น โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าการปกป้องความเป็นส่วนตัวที่คุณตั้งไว้ที่ GoDaddy
  • รายละเอียดผู้ติดต่อของ WHOISจะไม่สามารถใช้งานผ่านจุดค้นหาเป็นกลุ่มแบบอัตโนมัติ (พอร์ต 43) ได้
  • GoDaddy ไม่มีอำนาจควบคุมการแสดงข้อมูลในไดเรกทอรี WHOIS ของบุคคลภายนอก