ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What software do you install on Managed Hosting accounts?

The software that comes installed on your Managed Hosting account depends on your account's operating system. Click the appropriate link appropriate for your server's operating system below.

Windows

 • Plesk 11.0.9
 • MySQL 5.1.56
 • Bind 9.8.3-P1
 • MailEnable Standard 6.60
 • ASP 7.5.7601.17514
 • ASP.NET 2.0.50727.4927
 • ASP.NET 4.0.30319.1
 • Perl v5.10.1
 • PHP 5.2.17
 • PHP 5.3.19
 • Python 2.6.5.12

Linux

VPS CentOS 6

 • Plesk 11.0.9
 • Mysql 5.1.67
 • Bind 9.8.2-0.10
 • Postfix 2.8.4
 • Apache 2.2.15-15
 • PHP 5.3.16-9
 • PERL 5.10.1-127
 • Python 2.6.6-29
 • Proftpd 1.3.4a

Dedicated CentOS 5

 • Plesk 11.0.9
 • Mysql 5.0.95-5
 • Bind 9.7.3-1
 • Postfix 2.8.4
 • Apache 2.2.3-76
 • PHP 5.3.16-9
 • PERL 5.8.8-38
 • Python 2.4.3-56
 • Proftpd 1.3.4a

Dedicated CentOS 5

 • Plesk 11.0.9
 • Mysql 5.0.95-5
 • Bind 9.7.3-1
 • Postfix 2.8.4
 • Apache 2.2.3-76
 • PHP 5.3.16-9
 • PERL 5.8.8-38
 • Python 2.4.3-56
 • Proftpd 1.3.4a

Dedicated CentOS 6

 • Plesk 11.0.9
 • Mysql 5.1.67
 • Bind 9.8.2
 • Postfix 2.8.4
 • Apache 2.2.15-15
 • PHP 5.3.16-9
 • PERL 5.10.1-127
 • Python 2.6.6-29
 • Proftpd 1.3.4a

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ