ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What software is installed on my server? (Windows)

The following software is installed on your Windows dedicated server after setup:

Operating System
Windows 2008 R2 64-bit
Remote Access Services
Remote Desktop
Web Server
IIS 7
Control Panel
Latest version of Parallels Plesk Panel (If included in the preconfigured plan or options that you purchased when you set up your dedicated server, the control panel is installed with support for 30, 100, or unlimited domains.)

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ