ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What's IMAP?

IMAP stands for Internet Message Access Protocol. With IMAP, your emails are stored on your provider's mail servers, not on your local computer. When you read an email using IMAP, you're reading it directly from your mail server and not downloading it to your local computer or device. IMAP lets you access your email from anywhere and with multiple devices. If you're deciding between a POP or IMAP account, you'll probably want an IMAP account. For more information, see What is the difference between POP and IMAP?.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ