ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

What's my submission status?

Search Engine Visibility lets you easily track the status of your search engine submissions. For each of the search engines and directories you have submitted your Web page to, Search Engine Visibility lists the status as:

  • Submitted — the submission process was completed successfully. It does not, however, necessarily mean that the submitted content was indexed.
  • Failed — the submission process was not completed successfully. This may be due to a problem with the Search Engine Visibility submission service or with the search engine itself. In the event of submission failure, Search Engine Visibility attempts to resubmit your page.
  • Pending — the submission process is underway, but not completed.

To review your submission status, from the Submit menu, select Your Website. Under Submit Options choose between the different listings to view your submission status.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ