ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ช่วยเหลือ

อีคอมเมิร์ซ WordPress ภายใต้การจัดการ วิธีใช้

บัตรกำนัลเฉพาะจุดประสงค์กับบัตรกำนัลอเนกประสงค์ต่างกันอย่างไร

คุณสามารถขายบัตรกำนัลให้ลูกค้าซึ่งสามารถแลกรับเป็นสินค้าและบริการในร้านค้า WooCommerce ของคุณได้ บัตรกำนัลมีสองประเภท: เฉพาะจุดประสงค์ และ อเนกประสงค์ บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจความแตกต่างระหว่างบัตรกำนัลทั้งสองประเภทและตัดสินใจได้ว่าคุณควรสร้างประเภทไหน

บัตรกำนัลเฉพาะจุดประสงค์คือบัตรกำนัลที่เชื่อมโยงและแลกรับได้เฉพาะสินค้าหรือบริการที่ระบุเท่านั้น การแลกบัตรกำนัลจะครอบคลุมราคาผลิตภัณฑ์ 100% แม้ว่าบัตรกำนัลนั้นจะขายในราคาต่ำกว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์ที่แลกก็ตาม เราขอแนะนำให้ตรวจดูจนแน่ใจว่าบัตรกำนัลเฉพาะจุดประสงค์ของคุณใช้ประเภทภาษีเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปแลกรับได้ เนื่องจากการแลกบัตรกำนัลเฉพาะจุดประสงค์จะครอบคลุมราคาผลิตภัณฑ์ 100% ต่อให้มีมูลค่าสูงกว่าก็ตาม

บัตรกำนัลอเนกประสงค์สามารถแลกรับสินค้าใดก็ได้ในร้านค้าของคุณ บัตรกำนัลเหล่านี้ครอบคลุมยอดรวมในตะกร้าสินค้าและใช้ได้คล้ายกับบัตรของขวัญ หากใช้มูลค่าในบัตรกำนัลเพียงส่วนเดียว จะถือว่าเป็นการแลกรับบางส่วนและสามารถใช้ได้อีกภายหลัง

ข้อจำกัดการรับผิด: ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าควรคิดภาษีบัตรกำนัลขณะซื้อหรือไม่ โปรดปรึกษาทนายความด้านภาษีหรือนักบัญชีของคุณ ขณะที่เอกสารประกอบการใช้งานของเราสามารถช่วยแนะนำให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับภาษีของบัตรกำนัลได้ แต่การปฏิบัติตามนโยบายภาษีเป็นความรับผิดชอบของคุณในฐานะผู้ค้า โปรดระมัดระวังในการเลือกตัวเลือกสำหรับร้านค้าของคุณอย่างเหมาะสม

เราได้สรุปความแตกต่างหลักๆ ระหว่างบัตรกำนัลเฉพาะจุดประสงค์และบัตรกำนัลอเนกประสงค์ไว้ในตารางต่อไปนี้:

บัตรกำนัลเฉพาะจุดประสงค์ บัตรกำนัลอเนกประสงค์
สามารถแลกรับได้ ผลิตภัณฑ์เดียว (สินค้าหรือบริการ) ผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ (สินค้าหรือบริการ)
มูลค่าการแลกรับ 100% ของราคาผลิตภัณฑ์ที่นำบัตรกำนัลไปแลกรับ บัตรกำนัลจะใช้กับรายการที่มีราคาสูงสุดซึ่งร่วมรายการแลกรับ โดยไม่คำนึงถึงมูลค่าของบัตรกำนัล เท่ากับจำนวนเงิน/มูลค่าของบัตรกำนัล
การแลกรับบางส่วน ไม่ได้ ได้
จะใช้บัตรกำนัลเมื่อไร ใช้กับราคาผลิตภัณฑ์ ก่อนคิดภาษีของผลิตภัณฑ์นั้น ใช้กับยอดรวมในตะกร้าสินค้า ยอดรวมในการสั่งซื้อ (หลังคิดภาษีแล้ว) จะถูกหักออกตามมูลค่าของบัตรกำนัล
จะคิดภาษีเมื่อไร เมื่อซื้อบัตรกำนัล เมื่อแลกบัตรกำนัล
การคิดภาษีเมื่อซื้อบัตรกำนัล ผู้ซื้อบัตรกำนัลจะจ่ายภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์บัตรกำนัลเนื่องจากทราบประเภทภาษีของผลิตภัณฑ์ที่จะแลกรับแล้ว ตรวจดูให้แน่ใจว่าราคาบัตรกำนัลตรงกับราคาผลิตภัณฑ์ที่แลกรับเพื่อเก็บภาษีในจำนวนที่เท่ากัน ผู้ซื้อบัตรกำนัลไม่ต้องจ่ายภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์บัตรกำนัลเมื่อซื้อ คล้ายกับการซื้อบัตรของขวัญ
การคิดภาษีในการแลกบัตรกำนัล เมื่อแลกบัตรกำนัล บัตรกำนัลจะครอบคลุมราคาของผลิตภัณฑ์ 100% หากในตะกร้าสินค้ามีผลิตภัณฑ์ที่สามารถแลกรับได้หลายรายการ บัตรกำนัลจะใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงสุด!

จากนั้นจะประเมินภาษีตามยอดคำสั่งซื้อที่เหลือหลังจากใช้บัตรกำนัลแล้ว

ถ้าลูกค้าชำระเงินออนไลน์โดยมีผลิตภัณฑ์ที่แลกรับเพียงรายการเดียวในตะกร้าสินค้า จะไม่มีการประเมินภาษีเนื่องจากยอดรวมคำสั่งซื้อเป็น $0
เมื่อแลกบัตรกำนัล ผู้รับบัตรกำนัลจะจ่ายภาษีสำหรับยอดรวมที่สั่งซื้อก่อน จากนั้นจึงหักมูลค่าบัตรกำนัลออกจากยอดสุทธิ (ยอดรวมที่สั่งซื้อบวกภาษี)
การจัดส่ง ไม่รวมค่าจัดส่ง ผู้รับบัตรกำนัลจะเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งใดๆ เมื่อมีการแลกบัตรกำนัล ไม่รวมค่าจัดส่ง ผู้รับบัตรกำนัลจะเป็นผู้ชำระค่าจัดส่งใดๆ เมื่อมีการแลกบัตรกำนัล

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง