ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

What's the difference between domain forwarding and masking?

Domain forwarding (sometimes called connecting, pointing or redirecting) lets you automatically direct your domain's visitors to a different location on the web. If your domain is registered with GoDaddy and you use our nameservers, you can forward your GoDaddy domain to a site you've created with Wix, Wordpress or any other URL.

Domain forwarding has two options: forwarding only and forwarding with masking. Both options will redirect your visitors, but forwarding with masking has additional features you can use.

Forwarding only

  • Redirects visitors to a destination URL of your choosing
  • Keeps the destination URL in the browser address bar

Example: Assign coolexample.com to forward only to coolwebsite.net. When a visitor types coolexample.com in a browser address bar, they will be redirected to the site for coolwebsite.net. The browser address bar will update to show coolwebsite.net.

Forwarding with masking

  • Redirects visitors to a destination URL of your choosing
  • Keeps your domain name in the browser address bar
  • Allows you to enter meta-tags for search engine information

Example: Assign coolexample.com to forward with masking to coolwebsite.net. When a visitor types coolexample.com in a browser address bar, they will be redirected to the site for coolwebsite.net. The browser address bar will continue to show coolexample.com, effectively masking the destination URL.

Related step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ