ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ช่วยเหลือ

GoDaddy วิธีใช้

อีเมลปกติและที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อแตกต่างกันอย่างไร

ที่อยู่อีเมลปกติและที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อ เป็นที่อยู่สองประเภทที่แตกต่างกันซึ่งใช้ในการส่งอีเมล

ที่อยู่อีเมลปกติจะมีกล่องจดหมายเข้าเฉพาะตัวเป็นของตนเอง ซึ่งคุณสามารถส่ง รับ และเข้าถึงอีเมลของคุณได้ คุณสามารถเข้าถึงกล่องจดหมายทางออนไลน์หรือด้วยอีเมลไคลเอ็นต์ (เช่น Outlook หรือแอป Mail)

ที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อจะส่งข้อความอีเมลที่เข้ามาไปยังที่อยู่อีเมลอื่นโดยอัตโนมัติ จากนั้นคุณจะเข้าถึงอีเมลได้โดยใช้กล่องขาเข้าของอีกบัญชีหนึ่ง ตัวอย่าง คุณสามารถสร้างที่อยู่สำหรับส่งต่อเพื่อส่งต่ออีเมลที่ส่งถึงบัญชีอีเมลธุรกิจของคุณไปยังบัญชีอีเมลส่วนตัวได้

ด้วย Microsoft 365 หากคุณเลือกที่จะเก็บสำเนาข้อความที่ส่งต่อไว้ในกล่องขาเข้าเดิมเพื่อให้เข้าถึงได้จากทั้งสองบัญชี ก็สามารถทำได้ แต่ไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกันเป็นที่อยู่อีเมลปกติและที่อยู่อีเมลสำหรับส่งต่อได้ หากคุณเปลี่ยนใจ ก็สามารถลบการส่งต่อ เพื่อตั้งค่าเป็นที่อยู่อีเมลปกติได้

ข้อมูลเพิ่มเติม