ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

ฉันจะจดทะเบียนชื่อโดเมนที่หมดอายุแล้วได้เมื่อไร

โดยปกติแล้ว ชื่อโดเมนจะไม่สามารถจดทะเบียนใหม่ได้ทันทีที่หมดอายุ ผู้รับจดทะเบียนส่วนใหญ่จะให้ระยะเวลาผ่อนผันซึ่งอาจอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆ ประมาณหนึ่งหรือสองสัปดาห์ หรืออาจนานถึงหนึ่งปีเพื่อให้ผู้จดทะเบียนต่ออายุชื่อโดเมนที่หมดอายุได้ ระยะเวลาผ่อนผันจริงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้รับจดทะเบียนแต่ละรายและนามสกุลชื่อโดเมนแต่ละรายการ กล่าวคือ ระยะเวลาผ่อนผันของชื่อโดเมน .com อาจแตกต่างจากระยะเวลาผ่อนผันของชื่อโดเมน .us แม้จะเป็นผู้รับจดทะเบียนรายเดียวกัน

เมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนผันของผู้รับจดทะเบียนแล้ว ชื่อโดเมนส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาไถ่ถอน โดยระยะเวลาดังกล่าวอาจอยู่ในช่วงสองสัปดาห์ถึง 30 วัน ระหว่างช่วงเวลานี้ ผู้จดทะเบียนปัจจุบันจะสามารถต่ออายุชื่อโดเมนได้โดยชำระค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการต่ออายุชื่อโดเมน

หากผู้จดทะเบียนปัจจุบันไม่ต่ออายุหรือไถ่ถอนชื่อโดเมน ชื่อโดเมนนั้นอาจถูกนำออกประมูล เมื่อมีการเปิดให้ประมูลชื่อโดเมนในสาธารณะแล้ว คุณสามารถเข้าร่วมและอาจคว้าชื่อโดเมนได้โดยการเสนอราคาประมูล

หากชื่อโดเมนไม่ได้รับการต่ออายุ ไถ่ถอน หรือซื้อผ่านการประมูล ชื่อโดเมนจะถูกส่งกลับไปยังผู้ดูแลข้อมูลจดทะเบียนของโดเมนนั้นๆ ผู้ดูแลข้อมูลจดทะเบียนจะเป็นผู้กำหนดว่าจะเปิดให้จดทะเบียนโดเมนดังกล่าวอีกครั้งเมื่อใด ทันทีที่เปิดให้จดทะเบียน คุณจะสามารถจดทะเบียนชื่อโดเมนดังกล่าวกับเราได้


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ