ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Windows (Plesk) ช่วยเหลือ

Where can I download my backups in Plesk hosting?

Here's how to download backup files you create manually using the Backup Manager in your Plesk hosting account.

Note: You need to create a backup file before you can download it. For information, see Back up my website in Plesk hosting.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your My Products page, next to Web Hosting, click the triangle to see the list of your hosting accounts.
  3. Next to the Plesk hosting account you want to use, click Manage.
  4. Click Backup Manager.
  5. Next to the backup file you want to download, click the green arrow to download the file to your computer.

    Or, to download a database backup file, click More Actions > Database Backup Repository, and then click the green arrow next to the database backup file you want to download.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ