ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Where is my campaign thumbnail image?

Occasionally, the campaign thumbnail image might not appear on your Campaigns page. In place of the thumbnail, you’ll see this image:
Thumbnail placeholder

There are two situations in which your image might be missing. Use the table below to decide which instructions to follow to get your thumbnail to appear again.

Situation Resolution
You've created a custom HTML campaign, and didn't include the web link macro. Add a web link macro in my custom HTML campaign
You've created a standard campaign, and have turned off the View on web option using the Campaign Tweaks Add-on. Turn on the "View on web" option

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ