ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Which file formats does Fax Thru Email support?

Fax Thru Email supports most common file formats. Look below for the extension of the file name you're sending — such as .doc — to ensure it's compatible with the formats Fax Thru Email supports.

Microsoft® Office

 • .doc
 • .docx
 • .xls
 • .xlsx

Open Office

 • .sxw
 • .odt
 • .sxc
 • .ods
 • .sxd
 • .odg

Text Documents

 • .txt
 • .rtf

Other Document Types

 • .pdf

Hypertext

 • .html
 • .htm

Images

 • .bmp
 • .jpg
 • .jpeg
 • .gif
 • .png
 • .tif
 • .tiff


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ