ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Which files and directories are excluded by Site Backup in my cPanel hosting?

Note: Site Backup hasn’t been sold as a new product since January 2018. For our new backup solution, see What is Website Backup?

 

You can view which files and directories Site Backup does not back up.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. From the cPanel home page, in the Backup area, click Manage next to your backup information.
  5. In the Websites area, next to the site you're using, click Select Directories (Select Directories).

The files and directories that Site Backup doesn't back up display in the Exclusions section. Here's how to tell which one of these are files and directories:

Element Syntax Example
Directory The directory name tmp
Individual files The file name db1.sql
File types A period entered by the file extension .sql

Next step

You can manage your exclusions, as well:

Function Do this...
Remove exclusions Clicking x in the exclusion's tile.
Add exclusions In the Exclusions field, enter the exclusion you want to create using the structure outlined in the table above.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ