ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Which form mailers can I use with my Windows hosting account?

Our ASP form mailer is WEBFORMMAILER.ASP. Form-mailer functionality is also supported through CDOSYS on all Windows hosting accounts, and through CDONTS on Windows hosting accounts running IIS6.

For more information, see:
Using Windows Hosting Form Mailers
Using CDOSYS to Send Email from Your Windows Hosting Account
Using CDONTS to Send Email from Your Windows Hosting Account


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ