ช่วยเหลือ

โฮสติ้งสำหรับ Linux (cPanel) ช่วยเหลือ

Which mod_pagespeed functions do you support?

Our Linux-based Web Hosting accounts can use mod_pagespeed, which is an open-source module that optimizes Web pages and their resources for better performance. For more information, see Google's documentation.

You can enable it on your hosting account through a .htaccess file. Here's an example of the coding you can include in your .htaccess file to enable the Extend Cache function:

<IfModule pagespeed_module>
   ModPagespeed on
   ModPagespeedEnableFilters extend_cache
</IfModule>

You can enable the following functions using the ModPagespeedEnableFilters directive:

Function pagespeed.conf Code
Extend Cache extend_cache
Collapse Whitespace collapse_whitespace
Combine CSS combine_css
Move CSS to HEAD move_css_to_head
Elide Attributes elide_attributes
Remove Comments remove_comments

For more information about a mod_pagespeed function, click its link from the Function column.

Other Features of mod_pagespeed

You can also enable the following directives in the .htaccess file:

  • ModPagespeedDisallow
  • ModPagespeedAllow
  • ModPagespeedMapOriginDomain
  • ModPagespeedMapRewriteDomain

For more information about using these directives, see Using mod_pagespeed.

We are still testing any mod_pagespeed functions not yet listed for compatibility, performance, and reliability. Because mod_pagespeed is still in a beta offering, its features might change. We also cannot guarantee that any enabled modules will not conflict with your website's existing content.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ