ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
โทรหาเรา
  • สำหรับลูกค้าใน กรุงเทพฯ โทร.02-105-6194 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์02-105-6194
  • สำหรับลูกค้าทั่วประเทศไทย โทร. 060-002-4085 (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ เวลา 04:00 น. – 21.00 น. ระหว่างวันจันทร์ ถึง ศุกร์060 002 4085
หมายเลขโทรศัพท์และชั่วโมงทำงาน
ศูนย์ช่วยเหลือ

สำรวจแหล่งข้อมูลความช่วยเหลือออนไลน์ของเรา

ช่วยเหลือ

Linux Hosting (cPanel) วิธีใช้

Which mod_pagespeed functions do you support?

Your Linux Hosting account can use mod_pagespeed, an open-source module that optimizes Web pages and their resources for better performance. For more information, see Google's documentation.

You can enable it on your hosting account through a .htaccess file. Here's an example of the coding you can include in your .htaccess file to enable the Extend Cache function:

<IfModule pagespeed_module>
   ModPagespeed on
   ModPagespeedEnableFilters extend_cache
</IfModule>

You can enable the following functions using the ModPagespeedEnableFilters directive:

Function pagespeed.conf Code
Extend Cache extend_cache
Collapse Whitespace collapse_whitespace
Combine CSS combine_css
Move CSS to HEAD move_css_to_head
Elide Attributes elide_attributes
Remove Comments remove_comments

For more information about a mod_pagespeed function, click its link from the Function column.

Other Features of mod_pagespeed

You can also enable the following directives in the .htaccess file:

  • ModPagespeedDisallow
  • ModPagespeedAllow
  • ModPagespeedMapOriginDomain
  • ModPagespeedMapRewriteDomain

For more information about using these directives, see Using mod_pagespeed.

We are still testing any mod_pagespeed functions not yet listed for compatibility, performance, and reliability. Because mod_pagespeed is still in a beta offering, its features might change. We also cannot guarantee that any enabled modules will not conflict with your website's existing content.