ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Which MySQL features do you disable on hosting accounts?

Some MySQL database features are not enabled on our shared hosting servers. Below is a comprehensive list of disabled features.

 • bdb_shared_data
 • flush
 • have_openssl
 • innodb_fast_shutdown
 • innodb_log_archive
 • locked_in_memory
 • log
 • log_slave_updates
 • log_slow_queries
 • log_update
 • low_priority_updates
 • lower_case_file_system
 • myisam_recover_options
 • new
 • query_cache_wlock_invalidate
 • skip_networking
 • skip_show_database

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ