ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

จะสแกนโดเมนใด

เมื่อตั้งค่าบัญชีการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์สำหรับชื่อโดเมนหนึ่ง บัญชีดังกล่าวจะสแกนเฉพาะโดเมนหรือโดเมนย่อยตามที่คุณกรอกไปเมื่อตั้งค่า

ตัวอย่างเช่น หากตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์สำหรับ coolexample.com บัญชีจะไม่สแกน blog.coolexample.com และ store.coolexample.com บัญชีจะสแกนโฟลเดอร์ของโดเมนที่คุณเลือกไว้เมื่อตอนตั้งค่า ดังนั้นหากตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์สำหรับ coolexample.com บัญชีก็จะสแกน coolexample.com/blog ด้วย

หากต้องการให้การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์สแกนโดเมนย่อยหรือชื่อโดเมนแยกต่างหาก คุณจะต้องซื้อเครดิตการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์สำหรับชื่อเว็บไซต์แต่ละชื่อที่นี่ ตัวอย่างเช่น หากต้องการสแกน coolexample.com, blog.coolexample.com และ coolexample.net คุณจะต้องซื้อเครดิตการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ 3 เครดิต

ข้อมูลเพิ่มเติม


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ