ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Which plan should I buy?

Use this comparison of our Website Builder V7 Personal, Business, and Business Plus plans to guide you in choosing the best plan for your needs.

Feature

Personal

Business

Business Plus

Audio Player — Add an audio player and play music on your website. No Yes Yes
Blog/RSS Feed — Add RSS feeds for blogs to your website. Yes Yes Yes
Custom Forms — Customize the forms on your site. No Yes Yes
Email Addresses — Number of email addresses included with website. (Personal plan part of Office 365 Starter Plan.) 1 1 1
Facebook®/Twitter® Feeds — Show your latest Facebook and Twitter feed posts on your website. Yes Yes Yes
Facebook®/Twitter® Page Branding — Sync up your website with your Facebook Page and Twitter profile. No No Yes
Favicon — Make your site stand out by adding an image that displays in visitors' browser tab. No Yes Yes
Images — Choose from a library full of professional images. 8,700 8,700 28,000
Image Editing — Add and edit your own images. Basic Advanced Advanced
Mobile — We automatically convert your site to mobile. You don't have to lift a finger. No* Yes Yes
Office 365 — Sync email, calendar, and contacts across all your devices. (New customers only.) Yes Yes Yes
Pages — The amount of pages you can add to your site. Unlimited Unlimited Unlimited
PayPal® — Securely accept payments and donations. No Yes Yes
SEO Wizard — Optimize your website to help you get ranked in search results. No No Yes
SSL — Protect customer data and transactions. No No Yes
Yelp® — Display your business' ratings and reviews No Yes Yes
YouTube® — Add YouTube videos directly to your site. Yes Yes Yes

*Personal accounts purchased before July 31, 2014 (whether published or not) include Mobile feature.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ