ช่วยเหลือ

ตัวสร้างเว็บไซต์ 7 ช่วยเหลือ

Which version of Website Builder do I have?

We support two versions of Website Builder: version 6 and version 7. Here's how to see which version you have.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. The Website Builder name appears in the upper left of your screen. Version 6 displays a number; the current version simply shows Website Builder without a number.
    Look at the top of your Website Builder to see which version you're using.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ