ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Whitelist a file or folder

If you receive an Access Denied Website Security warning, you'll need to whitelist that page in the Website Security Firewall settings.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Website Security and Backups, next to the Website Security account you want to use, click Manage.
  3. From the navigation menu, click Firewall.
  4. Click Settings, then click Access Control.
  5. Click Whitelist URL Paths. Enter the file path that you want to whitelist and click Whitelist.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ