ช่วยเหลือ

การตลาดทางอีเมลของ GoDaddy ช่วยเหลือ

Whitelisting email IPs and domains

While you shouldn't normally have to worry about emails getting through with GoDaddy Email Marketing, some domains only allow email from manually whitelisted senders. So, these recipients may need to whitelist emails from GoDaddy Email Marketing, for improved delivery.

Depending on their requirements, you may need to give your recipients:

  • the From Email that you use to send the email
  • GoDaddy Email Marketing's IP addresses
  • domains that your email is sent from

Servers and IP addresses:

These are all the IP addresses that your email may be sent through:

IP range Included IPs
198.71.244.0/25 198.71.244.0 through 198.71.244.127
198.71.245.0/25 198.71.245.0 through 198.71.245.127
198.71.246.0/25 198.71.246.0 through 198.71.246.127
198.71.247.0/25 198.71.247.0 through 198.71.247.127
198.71.253.0/24 198.71.253.0 through 198.71.253.255
198.71.254.0/24 198.71.254.0 through 198.71.254.255
198.71.255.0/24 198.71.255.0 through 198.71.255.255

Domains

All mail will have the sending domain format m##.em.secureserver.net.

Next step

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ