ช่วยเหลือ

โดเมน ช่วยเหลือ

Who is listed as a domain name's registrant?

A public domain name registration with us lists registrant and other domain name contact information on the Whois database exactly as it appears in your account with us. This listing is standard procedure for all registrars certified by the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). You can change the domain name contact information if you want. See Change domain contact information for information.

To restrict your personal information from displaying in a Whois database listing, you can purchase domain name privacy. For more information on this service, see Add Private Registration .

Note: If you are in the EU, you may have different rules for how your information is displayed in WHOIS. See GDPR FAQ for more details.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ