ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Why am I getting bouncebacks for messages I didn't send?

If you are receiving a large number of replies or bouncebacks for emails that you didn't send, or from email addresses that show your domain but don't exist, you may have been spammed.

There's a spoofing technique where a spammer sends huge volumes of email messages that appear to be from you or someone other than the actual source. Spammers often use a random address in their spam list as the From address to disguise the true source.

Here are some ways you can protect yourself and your email account from being spammed:

  • อย่ายกเลิกการรับอีเมลจากการส่งอีเมลสแปม การทำเช่นนั้นจะทำให้ผู้ส่งสแปมรู้ว่าที่อยู่อีเมลของคุณนั้นมีอยู่จริง
  • สร้างที่อยู่อีเมลแยกต่างหากเพื่อใช้กับเว็บไซต์โดยเฉพาะ
  • If you have the catch-all feature for your domain turned on, temporarily turn it off.
  • Set up an SPF record to prevent further abuse to your domain.

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ