ช่วยเหลือ

เครื่องหมายรับรอง SSL ช่วยเหลือ

Why am I on an SSL subscription?

SSL subscriptions are a way that GoDaddy can honor your original SSL purchase term, without going over the maximum certificate term length allowed by the CA/Browser forum. If you purchased a 3 year certificate before 3/1/2018, and rekey that certificate after 3/1/2018, your certificate will be converted to an SSL subscription.

What does this mean for me?

If you... Then
Install your certificate issued prior to 3/1/2018, and leave it alone You don't have anything to worry about. The certificate will be in place for all 3 years. At renewal, you will have to switch to a 2 year certificate.
Rekey a certificate after 3/1/2018 and have more than 2 years remaining on your certificate GoDaddy will convert your certificate over to an SSL subscription. Your rekeyed certificate will be issued for 2 years, and then another certificate will be issued at the end of those two years for the remainder of the certificate term.
Rekey a certificate after 3/1/2018 and have less than 2 years remaining on your certificate GoDaddy will issue a certificate for the time remaining on the certificate.

More info


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ