ช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือของ GoDaddy

Why are my photos not uploading?

You can upload only image files to GoDaddy Photo Album. Supported file types are .JPG, .BMP, .GIF. You will receive an error message when attempting to upload any other file type. Renaming any other file type with one of these extensions will result in an error. You may also receive an error message if the photos you attempt to upload cause you to exceed your account's allotted bandwidth.

Another cause is trying to upload an image that has the same name as another photo you have uploaded previously.


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ หากต้องการพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนหรือตัวเลือกแชทข้างบนนี้
ยินดีมากที่เราได้ช่วยเหลือ! ยังมีอย่างอื่นที่เราสามารถช่วยคุณได้หรือไม่
เสียใจด้วย บอกเราว่าอะไรที่ทำให้คุณสับสนหรือเหตุใดการแก้ไขนี้จึงไม่ช่วยคลี่คลายปัญหาของคุณ